top of page
Intergritetspolicy

Integritetspolicy för Relationslabbet.se

Relationslabbet.se värnar om din integritet och strävar efter att skydda de personuppgifter du lämnar till oss. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats. Vi följer tillämpliga dataskyddslagar och tar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

 1. Insamling av personuppgifter: Vi kan samla in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du registrerar dig för våra tjänster, kontaktar vår kundtjänst eller interagerar med vår webbplats. Dessa uppgifter kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och annan relevant information som behövs för att tillhandahålla våra tjänster.

 2. Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, behandla betalningar, svara på dina förfrågningar och skicka relevant information och marknadsföring. Vi använder endast dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och för det syfte de har lämnats för.

 3. Delning av personuppgifter: Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

  • För att tillhandahålla våra tjänster, inklusive att samarbeta med betalningsleverantörer och andra serviceleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet.

  • Om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.

  • Vid en företagsöverlåtelse eller sammanslagning kan dina personuppgifter överföras till den nya ägaren.

 4. Dataskydd och säkerhet: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring eller förlust. Vi använder säkerhetsåtgärder som kryptering, brandväggar och säkerhetskopiering för att skydda dina personuppgifter.

 5. Lagring av personuppgifter: Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller så länge som krävs enligt lagstiftningen. När dina personuppgifter inte längre behövs raderar eller anonymiserar vi dem på ett säkert sätt.

 6. Dina rättigheter: Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

 7. Ändringar av integritetspolicyn: Vi kan komma att uppdatera eller ändra denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.
   

Kontakta oss: Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande sätt:

Relationslabbet.se E-post: info@relationslabbet.se
 

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella frågor eller bekymmer du kan ha angående integritet och hantering av personuppgifter.

bottom of page