top of page
Paketpolicy

Paketpolicy för Online Coachingsessioner på Relationslabbet.se

Denna paketpolicy reglerar online coachingsessioner som erbjuds av Relationslabbet.se. Genom att använda våra coachingsessioner accepterar du villkoren i denna policy. Läs igenom den noggrant för att förstå våra regler och riktlinjer för coachingsessioner online.

1. Bokning och Betalning:

 • För att boka en coachingsession online måste du fylla i det angivna formuläret på vår webbplats och välja en tid som passar dig genom att kontakta bokning@relationslabbet.se efter genomfört köp.

 • Alla betalningar för coachingsessioner måste göras enligt de betalningsalternativ som tillhandahålls på din faktura. Du kommer att få bekräftelse på din bokning via e-post när betalningen är genomförd.
   

2. Sessionens Varaktighet:

 • Vår coachingsession online har en fördefinierad varaktighet som anges vid bokning.
   

3. Anslutning och Tekniska Krav:

 • För att delta i online coachingsessionen behöver du tillgång till en stabil internetanslutning och en dator, surfplatta eller smartphone med kompatibel webbläsare och programvara.

 • Du är ansvarig för att se till att din utrustning och internetanslutning uppfyller de tekniska kraven för att delta i coachingsessionen.
   

4. Respektfullt Beteende:

 • Under coachingsessionen förväntas både klienten och coachen uppvisa respektfullt beteende gentemot varandra.

 • Språk som anses stötande, diskriminerande eller olämpligt kommer inte att tolereras och coachningsessionen kommer att avslutas av coachen utan att klienten har rätten att få pengarna tillbaka.
   

5. Ändringar och Avbokningar:

 • Om du behöver ändra eller avboka din bokade coachingsession, vänligen kontakta oss i förväg. Vi kommer att göra vårt bästa för att omplanera sessionen vid ett annat lämpligt tillfälle.

 • Observera att avbokningar måste göras 48 timmar innan före sessionen vid förhinder för att inte riskera att behöva betala hela fakturan ändå.
   

6. Konfidentialitet:

 • All information som delas under coachingsessionen kommer att behandlas som konfidentiell och inte delas med tredje part utan kundens skriftliga samtycke.

 • Vi följer alla relevanta lagar och regler gällande dataskydd och integritet.
   

7. Ansvarsfriskrivning:

 • Relationslabbet.se och dess coacher ansvarar inte för några beslut, handlingar eller resultat som klienten tar eller uppnår baserat på coachingsessionerna.

 • Coachingsessionerna är avsedda som vägledning och stöd och bör inte ses som ersättning för professionell medicinsk, psykologisk eller juridisk rådgivning.
   

8. Kundsupport:

 • Vår kundsupport är tillgänglig för att hjälpa dig med alla frågor eller problem gällande coachingsessioner online.
   

9. Ändringar i paketpolicy:

 • Denna policy kan komma att uppdateras vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Förseningspolicy för bokad coaching

Vi på Relationslabbet förstår att ibland kan oförutsedda omständigheter uppstå som kan leda till förseningar. Vi strävar efter att erbjuda en effektiv och rättvis policy för våra coachingtjänster för att säkerställa en smidig upplevelse för både våra klienter och coach.
 

Förseningar på upp till 20 minuter:

 • Vid förseningar på upp till 20 minuter kommer coachningen att påbörjas så snart kunden anländer till det överenskomna mötesstället, antingen personligen eller virtuellt.

 • Tiden som förlorats på grund av förseningen kan inte återtas, men coachningen kommer att fortgå enligt schemat fram till det ursprungliga slutet av sessionen.

Förseningar över 20 minuter:

 • Vid förseningar över 20 minuter förbehåller vi oss rätten att avbryta sessionen för att minimera inverkan på efterföljande bokningar och för att respektera coachens tid.

 • Ingen återbetalning kommer att erbjudas för sessioner som avbryts på grund av kundens förseningar.

Kommunikation om förseningar:

 • Vi uppmanar våra kunder att meddela oss så snart som möjligt om de förväntar sig att bli försenade till en bokad session. Detta gör det möjligt för oss att göra nödvändiga justeringar om det är möjligt.

Vi på Relationslabbet.se är engagerade i att ge högkvalitativ och stödjande coachingsupport online. Om du har några frågor eller funderingar gällande vår paketpolicy för online coachingsessioner, tveka inte att kontakta oss på info@relationslabbet.se

bottom of page