top of page
Klarna relationslabbet.se
kyss
Image (8)_edited.jpg

Jackie Segerholm

Certifierad relationscoach

Email:

Sociala medier:

Tiktok: jackiesegerholm

Coachutbildningar inom:

Kort story:

Parrelationer, familjerelationer och företagsgrupper

Trots mina 30 år så började jag intressera mig för relationer, attraktion, kemi och psykolgin kring kärlek redan som 13åring. Ett område som sedan dess har hängt med mig och tillslut valde jag en dag att låta flickdrömmen bli sann och faktiskt jobba med relationer och som relationscoach. Mitt absolut bästa val i livet!

Detta innebär relationscoachning

Som relationscoach jobbar jag med att stötta personer till att SJÄLV finna svar och vägar till utveckling och förändring för att kunna växa och bli sitt bästa jag! Jag erbjuder rådgivning, stöd och verktyg för att hantera konflikter, kommunicera effektivt och skapa hälsosamma relationer. 

 

Jag har ett brett spektrum av ansvarsområden när det gäller att stödja och guida mina klienter i deras relationer. Här är några av de uppgifter och tjänster jag som relationscoach kan erbjuda:

 

  • Kommunikation: En stor del av mitt arbete handlar om att hjälpa människor att förbättra sin kommunikation. Det kan innefatta att lära sig att uttrycka sina känslor och behov på ett konstruktivt sätt och att lyssna aktivt på den andra personen.

 

  • Konflikthantering: Jag hjälper klienter att utveckla färdigheter för att hantera konflikter på ett hälsosamt sätt. Detta kan inkludera att identifiera och förstå konfliktorsaker samt att hitta lösningar som fungerar.

 

  • Självmedvetenhet: Genom att hjälpa mina klienter att öka sin självmedvetenhet kan jag stödja dem i att förstå sina egna beteenden, tankar och känslor i relationer. Detta kan leda till ökad insikt och möjlighet till personlig tillväxt.

 

  • Relationella mönster: Jag hjälper klienter att identifiera mönster och dynamik i deras relationer som kan vara negativa eller destruktiva. Genom att förstå dessa mönster kan klienterna arbeta på att ändra dem till mer positiva och hälsosamma beteenden.

 

  • Gränssättning: Att etablera och kommunicera tydliga gränser är viktigt i alla relationer. Jag hjälper klienter att lära sig att sätta gränser som respekterar deras egna behov samtidigt som de bevarar hänsyn till andra.

 

  • Förbättring av intimitet: I romantiska relationer kan jag stödja mina klienter i att förbättra sin intimitet och närhet genom att arbeta med förtroende, öppenhet och förståelse.

 

  • Planering för framtiden: Jag hjälper klienter att skapa långsiktiga mål och planer för sina relationer. Detta kan inkludera att hantera livsförändringar, fatta beslut och arbeta mot tydliga visioner.

 

Sammanfattningsvis fokuserar jag som relationscoach på att stödja klienter att utveckla de färdigheter, insikter och strategier som är nödvändiga för att skapa och upprätthålla positiva, meningsfulla och hållbara relationer.

bottom of page