top of page
Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande för Relationslabbet.se:

Vänligen läs igenom följande rättsliga meddelande noggrant innan du använder Relationslabbet.se. Dessa villkor reglerar din användning av webbplatsen och dess innehåll. Genom att fortsätta använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt följande villkor och samtycker till att vara bunden av dem.
 

  1. Innehåll på webbplatsen: Allt innehåll på Relationslabbet.se, inklusive text, bilder, grafik, logotyper, videoklipp, ljudklipp och programvara, ägs av Relationslabbet.se eller dess licensgivare och skyddas av tillämplig upphovsrätt och immateriella rättigheter. Innehållet får inte kopieras, distribueras, modifieras, publiceras, laddas upp, sändas eller på annat sätt användas utan skriftligt tillstånd från Relationslabbet.se.

  2. Användning av webbplatsen: Genom att använda Relationslabbet.se samtycker du till att inte använda webbplatsen på ett sätt som strider mot lagar, regler eller rättigheter för tredje part. Du samtycker till att inte engagera dig i otillåten eller störande aktivitet som kan påverka funktionen eller säkerheten på webbplatsen.

  3. Ansvarsbegränsning: Relationslabbet.se tillhandahåller webbplatsen och dess innehåll "i befintligt skick" och ger inga garantier eller utfästelser av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi ansvarar inte för eventuell skada, förlust eller olägenhet som kan uppstå genom användningen av webbplatsen eller dess innehåll.

  4. Externa länkar: Relationslabbet.se kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte kontrolleras eller drivs av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet, säkerheten eller integritetsprinciperna hos dessa externa webbplatser. Länkar till externa webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet och innebär inte vårt godkännande eller samarbete med dessa webbplatser.

  5. Ändringar och uppdateringar: Relationslabbet.se förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter ändringar bekräftar du ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

  6. Tillämplig lag: Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som kan uppstå i samband med webbplatsen eller dess användning ska avgöras av behöriga domstolar i Sverige.
     

Om du har några frågor eller kommentarer angående detta rättsliga meddelande, vänligen kontakta oss på:

Relationslabbet.se E-post: info@relationslabbet.se
 

Tack för att du har läst detta rättsliga meddelande. Genom att använda Relationslabbet.se bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt de rättsliga villkoren och begränsningarna.

bottom of page