top of page
Återbetalningspolicy

Återbetalningspolicy för Relationslabbet.se för digitala produkter och tjänster:

Relationslabbet.se strävar efter att erbjuda högkvalitativa digitala produkter och tjänster som möter kundernas förväntningar. Vi förstår dock att det kan uppstå situationer där en återbetalning kan vara berättigad. Nedan följer vår återbetalningspolicy för digitala produkter och tjänster:
 

 1. Felaktiga eller defekta produkter: Om du upptäcker att den digitala produkten du har köpt från Relationslabbet.se är felaktig eller defekt, vänligen kontakta vår kundtjänst inom 14 dagar från inköpsdatumet. Vi kommer att bedöma situationen och erbjuda dig antingen en full återbetalning eller en ersättningsprodukt.
   

 2. Tekniska problem: Vid eventuella tekniska problem med den digitala produkten eller tjänsten, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@relationslabbet.se för att få teknisk support och hjälp. Vårt team kommer att göra sitt bästa för att lösa problemet. Om problemet inte kan lösas inom rimlig tid kan en återbetalning övervägas.
   

 3. Ångrat köp: För digitala produkter och tjänster erbjuder vi ingen ångerrätt eller återbetalning om du ångrar ditt köp. Detta beror på att våra digitala produkter och tjänster ofta levereras omedelbart eller innehåller material som inte kan återlämnas.
   

 4. Tydlig beskrivning av produkten eller tjänsten: Vi strävar efter att tillhandahålla en så detaljerad och korrekt beskrivning av våra digitala produkter och tjänster som möjligt på Relationslabbet.se. Vi rekommenderar att du noggrant läser produktbeskrivningen innan du genomför ditt köp. Vid eventuella frågor eller oklarheter kan du kontakta vår kundtjänst på info@relationslabbet.se för ytterligare information innan du genomför köpet.
   

Det är viktigt att notera att denna återbetalningspolicy endast gäller digitala produkter och tjänster som köpts direkt från Relationslabbet.se. För eventuella tredjepartsprodukter eller -tjänster som kan vara tillgängliga via vår webbplats, kan separata återbetalningspolicys gälla och det rekommenderas att du konsulterar respektive tredjepartsleverantörs policy.

Relationslabbet.se förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna återbetalningspolicy när som helst utan föregående meddelande. Eventuella ändringar eller uppdateringar kommer att publiceras på vår webbplats.

bottom of page